Mediation

Kom nader tot elkaar, ook in een conflict.

Ieder mens wil leven in liefde en harmonie. Door verschil in mening ontstaan conflicten. Die conflicten kunnen zo hoog oplopen, dat een breuk volgt. In veel gevallen is een breuk onvermijdelijk, maar kan het conflict worden opgelost. Mediation helpt partijen op een neutrale en objectieve wijze om in een conflict nader tot elkaar te komen. Het doel is om tot een duurzame win-win situatie te komen.

Bert IJzerman Mediation heeft een duidelijke motivatie. Bert IJzerman zegt: “Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen vormen deze een waarheid. Deze waarheid kan tot een groot verschil van mening en handelen leiden.” Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

De kunst van het leven is om ondanks verschil van mening, verbindingen te leggen en deze te onderhouden. Daardoor ontstaat er vertrouwen. Dit vertrouwen realiseert een duurzame win-win situatie. Als mensen mens is Bert IJzerman iemand die de persoonlijke contacten opzoekt. Eerlijk is een woord dat overal in zijn leven en werk terugkomt: eerlijke keuken, eerlijke kansen, eerlijke hulp. Bert IJzerman als mediator biedt hulp als mensen blijven vasthouden aan hun eigen waarheid.

Mediation